CS | EN

Nabídka prezentace na MFF Praha Febiofest

Distribuce firemních propagačních materialů
 • firemní propagační materiály, (letáky, brožurky, prospekty atd.) budou distribuovány do festivalových dárkových tašek pro akreditované hosty festivalu.
 • distribuce firemních materialů zahrnuje také všechna festivalová centra v Praze i všech13 měst regionálních ozvěn festivalu.
 • materiály je třeba zaslat do 20.3.2017 na adresu Růžová 13, Praha 1.
 • cena distribuce za každých 1000 ks propagačních materialů je 20 000 Kč / bez DPH.
Večírek vaší společnosti
 • dle vašich přání a potřeb zorganizujeme v rámci festivalu večírek pro vaše hosty.
 • výběr a zajištění místa konání dle vašich potřeb.
 • zajištění doprovodného programu a catering.
 • cenové podmínky dle konkrétních požadavků.
Programový katalog
 • vyráběn v nákladu min. 10 000 ks
 • distribuován do festivalových dárkových tašek, na slavnostním zahájení festivalu pro všechny akreditované hosty.
 • prodej v informačních centrech festivalu a na pokladnách kin
Cena barevné inzerce:
 • a) celo strana – 40 000 Kč
 • b) půl strana – 20 000 Kč
katalog
Speciální vydaní festivalových novin ECHO FEBIOFESTU
 • festivalové noviny jsou distribuovány jako jednorázová příloha Mladé fronty DNES, a jsou tudíž také ve volném prodeji.
Cena barevné inzerce:
 • a) celostrana – 35 000 Kč
 • b) půlstrana – 20 000 Kč
 • c) čtvrtstrana – 10 000 Kč
noviny
follow us on social networks » Facebook Youtube Twitter Instagram
 
Log in to My program


My program - make your own list of movies to see!

Here’s how to make your own list of movies to see at Febiofest. You can even print it out to take to the box office or click to immediately buy your tickets online.

Enter your email address to log in. Decide if you wish to receive newsletters from us.

Click on a gold star, and your film will be saved to your personal program! Your list will be saved so you can see it at anytime after you log in. If you change your mind, just click the X, next to the film in your list, and it will be deleted.

If you want to buy tickets online, go to “My Program”, click on the name of the first film, chose the screening, and click BUY TICKET. You’ll be transferred to the CineStar website, where you can chose your seats. Then click to “Chose another ticket” and you will go back to “My Program” and can repeat the process. When you select your last seat on the CineStar webpage, go to “Continue” and you can buy all tickets at once.